Gần đây Cám ơn nhóm sub nhiều. Mình đã xem cả mấy phần High&Low...