Gần đây Mình rất mê thể loại phim này.Đam mê, cám ơn substeam...