Gần đây @phanphongtan đã nói:Rất mê thể loại phim này, cám ơn các...