Gần đây thank ad nhé.hóng phim cũng lâu quá rồi.phần 1 mình xem cách...