Gần đây hihi, thích từ khi đọc truyện, giờ thấy phim òi, cảm ơn KST...