Gần đây Cảm ơn KST, mình vừa không may mất hết bộ nhớ phim, cám ơn...