Gần đây Đang muốn tìm lại bản sub đẹp để lưu lại. Cảm ơn nhà KST vẫn...