Gần đây Phim rất hay! Mình đã đọc từ manga, coi qua anime và giờ là...