Gần đây Tks nhiều, rất mong được xem những bộ phim hay như thế này...