Gần đây Cảm ơn vì đã làm sub bộ phim này. Nghe mọi người giới thiệu...