Gần đây Phim hay quá, cám ơn subteam nhiều nha. Lâu lắm mới vô tìm...