Gần đây Mình đã rất mong chờ bộ phim này ra mắt. Tuy không được đánh...