Gần đây Thanks for the sub, mong rằng phần 2 giữ đc chất như phần...