Gần đây Nghe phim từ lâu lắm rồi mà chưa có lúc nào xem. Thank...