Gần đây Hồi mình xem vì không thấy team nào vietsub nên đành xem...