Gần đây Phim này hồi nghe danh tìm sub lâu rồi mà k cóGiờ thấy KST...