Gần đây Con người tui là thấy phim gì hot người ta xem quá trời thì...