Gần đây ôi, phim này quá hay luôn ạ :))) nghiện Trần Kiều Ân và...