Gần đây @kieunt đã nói:Nhìn dàn diễn viên mà... Nhìn dàn diễn viên...