Gần đây Dạo này chỉ thích xem phim Nhật, bên mình toàn làm phim hay...