Gần đây Thích xem doremon , cảm ơn sub team đã làm phim này...