Gần đây @nichehe đã nói:The Witnessfilm có vẻ hay :) :0 :0:) :) :...