Gần đây Phim xoay quanh câu chuyện về công việc, tình yêu của bác...