Gần đây Liệu phim điện ảnh có hay hơn phim truyền hình không nhỉ?...