Gần đây Thanks team hóng sub của team lâu rồi, chờ phim này mãi đấy...