Gần đây Ss hết xu rồi mai rết sau nha :xCơ mà ss thắc mắc...Tại sao...