Gần đây @ariel143 cám ơn subteam vì sản phẩm tuyệt vời này :) mình...