Gần đây Đẳng cấp thú cưng hay quá , sub rất dể thương, luôn ủng hộ...