Gần đây Mình rất thích xem hoạt hình nhưng ko có thời gian ra rạp...