Gần đây thanks Cực thích mấy bộ phim về ma cà rồng như này. Dù chưa...