Gần đây Mình rất thích Tiểu thời đại bản movie. Không biết bản nài...