Gần đây Nghe tên phim thấy hấp dẫn quá với dàn diễn viên nổi bần...