Gần đây Ôi thần tượng =))) TKA <3 Lâu rồi mới thấy chị ấy...