Gần đây cảm ơn sub team đã vietsub bộ huyền thoại này. Tìm mãi mới...