Gần đây phim rất hay cám ơn các bạn đã dịch. phim đạt Giải thưởng...