Gần đây 1 câu chuyện bi thảm và tàn nhẫn của Keigo :( sau khi...