Gần đây Ôi hóng mãi mới có phim này của Mirai ,đợi cho đủ bộ rồi...