Gần đây Phim rất hay.Vừa xem vừa học tiếng Nhật rất hữu ích vì các...