Gần đây Lâu nay coi phim truyền hình hoặc nhạc, nhưng ít khi thấy...