Gần đây cảm ơn nhóm sub đã dịch bộ này:Drất thích những phim có yui...