Gần đây Cám ơn nhóm sub nhé :D Phim truyền hình ss đã coi rồi không...