Gần đây Trailer phim khá là hài. Không ngờ phim cuối của chị là 1 bộ...