Gần đây Cảm ơn subteam nhiều lắm ạ! Mình thích bộ này lắm lắm luôn...