Gần đây RE : Buang Atitharn - Ước Hẹn Vương TriềuCám ơn các bạn...