Gần đây Xem trailer thấy nội dung thấy phim có vẻ hay nè, xem gấp...