Gần đây phim này năm rồi chiếu nghe đồn khá hay, mà chưa xem.sẵn dịp...