Gần đây Tin này mình đã đọc ngày hôm qua ở một tờ báo khác , không...