Gần đây @kieunt cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất hay và ý nghĩa. Chúc...