Gần đây @nhatlinhcht99 đã nói:ôi, xem xong phim không khỏi cảm thán...