Gần đây Các bạn ơi, làm ơn reup lên mega giúp mình được không. hjc...