Gần đây Cám ơn Subteam rất nhiều . Phim rất hay, xin ủng hộ.Tài tử...