Gần đây Suzu Hirose!! Gương mặt tài năng của điện ảnh Nhật. Rất...