Gần đây Mình tình cờ biết đến bộ phim này, thật đúng style mình...