Gần đây ôi cái phim này hài dã man con ngan ý :)))ngay từ đầu xem...