Gần đây Tình cờ thấy chủ đề này :) Hồi trc e xem đi xem lại clip này...