Gần đây Mình mới xem xong phần 2 và quay lại phần này để xem. Giờ...