Gần đây Cảm nhận đầu tiên nè, Fan Lee Min Ho đứng ngồi không yên vì...