Gần đây @ariel143 đã nói:Câu chuyện kể về cuộc đời Chris Kyle từ khi...